Payment with Klarna

Tävlingsvillkor

Villkor och regler för Studio Granaths tävlingar i sociala medier.

 1. Tävlingen anordnas av Studio Granath och är inte på något sätt sponsrad eller administrerad av Facebook eller Instagram.
 2. Som tävlande måste du vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.
 3. Som deltagare i våra tävlingar godkänner du att vi eventuellt lägger upp ditt namn och tävlingsbidrag på Studio Granaths sociala medier samt studiogranath.com 
 4. I de tävlingar som anordnas på Facebook eller Instagram av Studio Granath, deltar du alltid kostnadsfritt och utan krav på köp.
 5. Vinsten kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan eller andra produkter till ett likvärdigt pris. Vinnaren betalar eventuell vinstskatt. 
 6. Facebookprofilen/Instagramprofilen du tävlar från, måste vara skapad i enighet med respektive plattforms communityregler.
 7. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.
 8. Samtliga vinnare väljs slumpartat av Studio Granath förutsett att tävlingen inte kräver att den tävlande skriver en slogan eller liknande då vinnaren istället väljs utifrån sin prestation. Beslut ang vinnare kan inte överklagas.
 9. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker på, där vinnaren eller vinnarna informeras om vinsten. Inom 7 dagar efter detta ska vinnaren/vinnarna via personligt meddelande uppge kontaktuppgifter, adress samt personnummer för leverans av vinsten. Om inte vinnaren kontaktar Studio Granath inom 7 dagar från offentliggörandet av vinnaren har Studio Granath rätt att utse en ny vinnare.
 10. När du deltar i tävlingarna godkänner du Studio Granaths tävlingsregler och villkor.
 11. Vi hanterar dina personuppgifter enligt lagen om GDPR läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter under våra köpvillkor. 
 12. Alla Studio Granaths villkor och tävlingsregler regleras i enlighet med svensk lagstiftning.